کمترین: 
0
بیشترین: 
1005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005
زمان: 
1/20 17:00
قیمت کرون دانمارک امروز 20 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":930},{"date":"1397/01/20 16:00","price":960},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1005}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398