کمترین: 
0
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
1/20 13:20
قیمت لیر سوریه امروز 20 فروردین 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398