کمترین: 
0
بیشترین: 
13600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398