کمترین: 
0
بیشترین: 
5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار عراق امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398