کمترین: 
0
بیشترین: 
17000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17000
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار کویت امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 17000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":17000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398