کمترین: 
0
بیشترین: 
700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
655
زمان: 
1/20 17:00
قیمت کرون سوئد امروز 20 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 فروردین 1397 , 655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":690},{"date":"1397/01/20 16:00","price":700},{"date":"1397/01/20 17:00","price":655}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398