کمترین: 
0
بیشترین: 
6500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6500
زمان: 
1/20 17:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 6500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":6000},{"date":"1397/01/20 17:00","price":6500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398