کمترین: 
0
بیشترین: 
490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490
زمان: 
1/20 13:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398