کمترین: 
0
بیشترین: 
5160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5160
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 5160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":5160}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398