کمترین: 
0
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4906
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 20 فروردین 1397 , 4906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4906}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399