کمترین: 
0
بیشترین: 
4810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4810
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398