کمترین: 
0
بیشترین: 
51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51
زمان: 
1/20 13:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":51},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":51}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398