کمترین: 
0
بیشترین: 
1370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1370
زمان: 
1/20 13:20
قیمت ریال قطر امروز 20 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":1370},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1370}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399