کمترین: 
0
بیشترین: 
5200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5050
زمان: 
1/20 18:40
قیمت دلار کانادا امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 فروردین 1397 , 5050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":4300},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":5200},{"date":"1397/01/20 18:00","price":5130},{"date":"1397/01/20 18:40","price":5050}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398