کمترین: 
0
بیشترین: 
1050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1050
زمان: 
1/20 17:00
قیمت یوان چین امروز 20 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":915},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1040},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399