کمترین: 
0
بیشترین: 
1550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1530
زمان: 
1/20 18:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":1430},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1530},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1550},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1540},{"date":"1397/01/20 18:00","price":1530}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398