کمترین: 
1540
بیشترین: 
1680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1620
زمان: 
1/20 23:20
قیمت درهم امارات امروز 20 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":1540},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1580},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1600},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1615},{"date":"1397/01/20 18:00","price":1680},{"date":"1397/01/20 18:40","price":1620},{"date":"1397/01/20 22:20","price":1680},{"date":"1397/01/20 23:20","price":1620}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398