کمترین: 
0
بیشترین: 
8800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8800
زمان: 
1/20 17:00
قیمت پوند امروز 20 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 فروردین 1397 , 8800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":7400},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":8400},{"date":"1397/01/20 17:00","price":8800}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398