کمترین: 
6975
بیشترین: 
7045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7045
زمان: 
1/20 17:00
قیمت یورو امروز 20 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 فروردین 1397 , 7045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":6975},{"date":"1397/01/20 17:00","price":7045}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398