کمترین: 
5750
بیشترین: 
6046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5865
زمان: 
1/20 21:20
قیمت دلار امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 20 فروردین 1397 , 5865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":5820},{"date":"1397/01/20 13:20","price":5750},{"date":"1397/01/20 16:00","price":6015},{"date":"1397/01/20 17:00","price":6046},{"date":"1397/01/20 18:00","price":6017},{"date":"1397/01/20 18:40","price":5888},{"date":"1397/01/20 19:40","price":5965},{"date":"1397/01/20 21:20","price":5865}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398