کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97120.8
زمان: 
1/20 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 20 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 97120.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 11:00","price":96944.2},{"date":"1397/01/20 12:00","price":97001.0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":97120.8},{"date":"1397/01/20 15:00","price":},{"date":"1397/01/20 15:10","price":97120.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398