کمترین: 
226985
بیشترین: 
237943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
228247
زمان: 
1/20 23:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 20 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 20 فروردین 1397 , 228247 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 10:10","price":227785},{"date":"1397/01/20 10:35","price":227754},{"date":"1397/01/20 11:15","price":227662},{"date":"1397/01/20 12:35","price":227631},{"date":"1397/01/20 13:15","price":234249},{"date":"1397/01/20 13:55","price":237943},{"date":"1397/01/20 15:55","price":232710},{"date":"1397/01/20 16:55","price":232895},{"date":"1397/01/20 17:55","price":230247},{"date":"1397/01/20 18:35","price":231017},{"date":"1397/01/20 18:40","price":231325},{"date":"1397/01/20 18:55","price":231356},{"date":"1397/01/20 19:40","price":230586},{"date":"1397/01/20 19:50","price":230617},{"date":"1397/01/20 21:20","price":229663},{"date":"1397/01/20 22:20","price":226985},{"date":"1397/01/20 23:20","price":228247}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398