کمترین: 
170240
بیشترین: 
178459
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
171187
زمان: 
1/20 23:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 20 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 20 فروردین 1397 , 171187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 10:10","price":170840},{"date":"1397/01/20 10:35","price":170817},{"date":"1397/01/20 11:15","price":170748},{"date":"1397/01/20 12:35","price":170725},{"date":"1397/01/20 13:15","price":175688},{"date":"1397/01/20 13:55","price":178459},{"date":"1397/01/20 15:55","price":174534},{"date":"1397/01/20 16:55","price":174673},{"date":"1397/01/20 17:55","price":172687},{"date":"1397/01/20 18:35","price":173264},{"date":"1397/01/20 18:40","price":173495},{"date":"1397/01/20 18:55","price":173518},{"date":"1397/01/20 19:40","price":172941},{"date":"1397/01/20 19:50","price":172964},{"date":"1397/01/20 21:20","price":172249},{"date":"1397/01/20 22:20","price":170240},{"date":"1397/01/20 23:20","price":171187}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398