کمترین: 
737400
بیشترین: 
773000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741500
زمان: 
1/20 23:20
قیمت مثقال طلا امروز 20 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 20 فروردین 1397 , 741500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 10:10","price":740000},{"date":"1397/01/20 10:35","price":739900},{"date":"1397/01/20 11:15","price":739600},{"date":"1397/01/20 12:35","price":739500},{"date":"1397/01/20 13:15","price":761000},{"date":"1397/01/20 13:55","price":773000},{"date":"1397/01/20 15:55","price":756000},{"date":"1397/01/20 16:55","price":756600},{"date":"1397/01/20 17:55","price":748000},{"date":"1397/01/20 18:35","price":750500},{"date":"1397/01/20 18:40","price":751500},{"date":"1397/01/20 18:55","price":751600},{"date":"1397/01/20 19:40","price":749100},{"date":"1397/01/20 19:50","price":749200},{"date":"1397/01/20 21:20","price":746100},{"date":"1397/01/20 22:20","price":737400},{"date":"1397/01/20 23:20","price":741500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398