کمترین: 
67.25
بیشترین: 
68.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.67
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 68.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 05:08","price":67.25},{"date":"1397/01/20 05:32","price":67.31},{"date":"1397/01/20 06:00","price":67.38},{"date":"1397/01/20 06:32","price":67.3},{"date":"1397/01/20 07:00","price":67.33},{"date":"1397/01/20 08:00","price":67.39},{"date":"1397/01/20 08:32","price":67.42},{"date":"1397/01/20 09:00","price":67.41},{"date":"1397/01/20 09:32","price":67.39},{"date":"1397/01/20 12:00","price":67.44},{"date":"1397/01/20 13:32","price":67.42},{"date":"1397/01/20 15:00","price":67.53},{"date":"1397/01/20 16:00","price":67.43},{"date":"1397/01/20 17:00","price":67.44},{"date":"1397/01/20 19:00","price":68.03},{"date":"1397/01/20 20:00","price":68.58},{"date":"1397/01/20 21:32","price":68.41},{"date":"1397/01/20 22:32","price":68.49},{"date":"1397/01/20 23:32","price":68.67}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398