کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.691
زمان: 
1/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 2.691 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 03:00","price":2.687},{"date":"1397/01/20 03:32","price":2.688},{"date":"1397/01/20 04:08","price":2.684},{"date":"1397/01/20 06:00","price":2.683},{"date":"1397/01/20 06:32","price":2.684},{"date":"1397/01/20 07:00","price":2.682},{"date":"1397/01/20 07:32","price":2.683},{"date":"1397/01/20 08:00","price":2.684},{"date":"1397/01/20 08:32","price":2.681},{"date":"1397/01/20 09:32","price":2.682},{"date":"1397/01/20 12:00","price":2.683},{"date":"1397/01/20 13:00","price":},{"date":"1397/01/20 13:32","price":2.677},{"date":"1397/01/20 15:00","price":2.676},{"date":"1397/01/20 16:00","price":2.675},{"date":"1397/01/20 17:00","price":2.676},{"date":"1397/01/20 19:00","price":2.683},{"date":"1397/01/20 20:00","price":2.659},{"date":"1397/01/20 21:32","price":2.65},{"date":"1397/01/20 22:32","price":2.657},{"date":"1397/01/20 23:32","price":2.691}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398