کمترین: 
0
بیشترین: 
787.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787.4
زمان: 
1/20 13:20
قیمت درام ارمنستان امروز 20 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 787.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":787},{"date":"1397/01/20 09:10","price":787.4},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":787.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398