کمترین: 
0
بیشترین: 
2225.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2225.3
زمان: 
1/20 13:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 2225.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":2224.2},{"date":"1397/01/20 09:10","price":2225.3},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":2225.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398