کمترین: 
0
بیشترین: 
979.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.1
زمان: 
1/20 13:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 979.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":976.9},{"date":"1397/01/20 09:10","price":979.1},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":979.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398