کمترین: 
0
بیشترین: 
3270.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3267.2
زمان: 
1/20 13:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 3267.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":3270.6},{"date":"1397/01/20 09:10","price":3267.2},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":3267.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398