کمترین: 
0
بیشترین: 
58.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.4
زمان: 
1/20 13:20
قیمت روپیه هند امروز 20 فروردین 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 20 فروردین 1397 , 58.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":58.3},{"date":"1397/01/20 09:10","price":58.4},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":58.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398