کمترین: 
0
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.4
زمان: 
1/20 13:20
قیمت لیر سوریه امروز 20 فروردین 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 7.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":7.4},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":7.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399