کمترین: 
0
بیشترین: 
319.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
319.3
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار عراق امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 319.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":319.1},{"date":"1397/01/20 09:10","price":319.3},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":319.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398