کمترین: 
0
بیشترین: 
9838.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9838.5
زمان: 
1/20 13:20
قیمت ریال عمان امروز 20 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 9838.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":9833.9},{"date":"1397/01/20 09:10","price":9838.5},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":9838.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398