کمترین: 
0
بیشترین: 
1008.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008.8
زمان: 
1/20 13:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1008.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":1008.3},{"date":"1397/01/20 09:10","price":1008.8},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1008.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398