کمترین: 
0
بیشترین: 
482.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.9
زمان: 
1/20 13:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 482.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":482.8},{"date":"1397/01/20 09:10","price":482.9},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":482.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398