کمترین: 
0
بیشترین: 
623.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
623.3
زمان: 
1/20 13:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 623.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":623.7},{"date":"1397/01/20 09:10","price":623.3},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":623.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398