کمترین: 
0
بیشترین: 
3943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3939.8
زمان: 
1/20 13:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 3939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":3943},{"date":"1397/01/20 09:10","price":3939.8},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":3939.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398