کمترین: 
0
بیشترین: 
2909.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2909.5
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار استرالیا امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 فروردین 1397 , 2909.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":2901.3},{"date":"1397/01/20 09:10","price":2909.5},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":2909.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398