کمترین: 
0
بیشترین: 
2961.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2961.6
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار کانادا امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 فروردین 1397 , 2961.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":2957.6},{"date":"1397/01/20 09:10","price":2961.6},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":2961.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398