کمترین: 
0
بیشترین: 
3537.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3535.1
زمان: 
1/20 13:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 3535.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":3537.6},{"date":"1397/01/20 09:10","price":3535.1},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":3535.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398