کمترین: 
0
بیشترین: 
600.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600.4
زمان: 
1/20 13:20
قیمت یوان چین امروز 20 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 600.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":599.8},{"date":"1397/01/20 09:10","price":600.4},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":600.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398