کمترین: 
0
بیشترین: 
934.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934.7
زمان: 
1/20 13:20
قیمت لیر ترکیه امروز 20 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 934.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":934.4},{"date":"1397/01/20 09:10","price":934.7},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":934.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398