کمترین: 
0
بیشترین: 
3783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3783
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دلار امروز 20 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 20 فروردین 1397 , 3783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":3781.4},{"date":"1397/01/20 09:10","price":3783},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":3783}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398