کمترین: 
774100
بیشترین: 
811400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
778300
زمان: 
1/20 23:20
قیمت طلای متفرقه امروز 20 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 778300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 00:20","price":776700},{"date":"1397/01/20 13:15","price":798800},{"date":"1397/01/20 13:55","price":811400},{"date":"1397/01/20 15:55","price":793500},{"date":"1397/01/20 16:55","price":794100},{"date":"1397/01/20 17:55","price":785100},{"date":"1397/01/20 18:35","price":787800},{"date":"1397/01/20 18:40","price":788800},{"date":"1397/01/20 19:40","price":786200},{"date":"1397/01/20 21:20","price":783000},{"date":"1397/01/20 22:20","price":774100},{"date":"1397/01/20 23:20","price":778300}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398