کمترین: 
397.47
بیشترین: 
429.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
406
زمان: 
1/20 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 406 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 00:00","price":401.49},{"date":"1397/01/20 00:30","price":401.28},{"date":"1397/01/20 02:00","price":400.04},{"date":"1397/01/20 02:30","price":401.19},{"date":"1397/01/20 03:00","price":402.16},{"date":"1397/01/20 05:00","price":403.03},{"date":"1397/01/20 05:30","price":408.9},{"date":"1397/01/20 06:00","price":409.5},{"date":"1397/01/20 06:30","price":410.21},{"date":"1397/01/20 07:00","price":414},{"date":"1397/01/20 07:30","price":411.08},{"date":"1397/01/20 08:00","price":408.57},{"date":"1397/01/20 11:00","price":410.5},{"date":"1397/01/20 12:00","price":419},{"date":"1397/01/20 13:30","price":429.9},{"date":"1397/01/20 15:30","price":416},{"date":"1397/01/20 17:00","price":401.71},{"date":"1397/01/20 20:00","price":397.47},{"date":"1397/01/20 20:30","price":405.99},{"date":"1397/01/20 23:00","price":406}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398