کمترین: 
97
بیشترین: 
100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
100
زمان: 
1/19 13:50
قیمت روبل روسیه امروز 19 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:50","price":97},{"date":"1397/01/19 13:50","price":100}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398