کمترین: 
13
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
1/19 12:50
قیمت لیر سوریه امروز 19 فروردین 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:50","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398