کمترین: 
3300
بیشترین: 
3400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3400
زمان: 
1/19 17:30
قیمت منات آذربایجان امروز 19 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 فروردین 1397 , 3400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:30","price":3300},{"date":"1397/01/19 17:30","price":3400}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398