کمترین: 
178
بیشترین: 
190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
190
زمان: 
1/19 13:50
قیمت بات تایلند امروز 19 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 فروردین 1397 , 190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:40","price":178},{"date":"1397/01/19 11:50","price":185},{"date":"1397/01/19 13:50","price":190}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399